گاه شمار برگزاری دوره های آموزشی گاه شمار برگزاری دوره های آموزشی

گاه شمار برگزاری دوره های آموزشی

عنوان دوره

حوزه شغلی فراگیران

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

توضیحات

مسئولين دفاتر

مسئول دفتر

 سالن همايش هاي ستادي

۱۳۹۵/۱۰/۰۵

مديريت زنجيره تامين

اداره کل تدارکات

 سالن جلسات روابط عمومي

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

گزارش نويسي

دفتر مرکزي حراست

 دانشکده

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

اخبار ویژه اخبار ویژه

۱ دی ۱۳۹۵
دستاوردهاي ششمين کارگاه آموزشي روسا و مسئولين آموزش شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران " با محوريت ارزيابي و اثر بخشي برنامه هاي آموزشي "
۲۶ آبان ۱۳۹۵
اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني دوره آموزشي زبان انگليسي عمومي را به صورت الکترونيکي برگزار مي نمايد.
۱ آبان ۱۳۹۵
اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني دوره آموزشي ارتباطات سازماني را با هدف فراگيري روش ها، الگوها و راهکارهاي برقراري ارتباط با واحدهاي سازماني و همکاران براي همکاران حوزه اداري واحدهاي ستادي برگزار مي نمايد.
۹ شهريور ۱۳۹۵
اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني با هماهنگي مشاور محترم مديرعامل در اموربانوان دور آموزشي روابط سالم زوجين را برگزار مي نمايد.
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
جزئيات آزمون طرح پرورش نسل آينده مديران فرودگاهي ايران اعلام شد.
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
محل هاي برگزاري آزمون طرح پرورش نسل آينده مديران فرودگاهي ايران مشخص شد.
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
آزمون ارزيابي طرح پرورش نسل آينده مديران فرودگاهي ايران برگزار مي گردد.

سامانه های آموزشی سامانه های آموزشی

مطالب خواندنی مطالب خواندنی