رابطین و مسئولین آموزش فرودگاهی رابطین و مسئولین آموزش فرودگاهی

 

 

 

- خانم مریم شهنوازی مسئول آموزش فرودگاه تبریز

 - آقای صفر همتی مسئول آموزش فرودگاه ارومیه

- آقای عبدالرضا بیژنی مسئول آموزش فرودگاههای استان مازندران

- آقای محمد علی حبیبی مسئول آموزش فرودگاه گلستان

- خانم سیما یوسفی شیخ رباط مسئول آموزش فرودگاه آبادان

- خانم منیره نصرینمسئول آموزش فرودگاه شاهرود

 

- خانم ملیحه طحان مسئول آموزش فرودگاه سمنان

- خانم فرزانه درشستانی مسئول آموزش فرودگاه شیراز

- خانم زهرا باقری مسئول آموزش فرودگاه یزد

- خانم شیما ایمانی مسئول آموزش فرودگاه مهرآباد

- خانم سیمین محمدی مسئول آموزش فرودگاه اصفهان

- آقای عبدالرسول ابراهیمی حقیقی مطلق مسئول آموزش فرودگاه لارستان

-آقای میثم سیف زاده مسئول آموزش فرودگاه سنندج

- خانم آزاده میرحسینی مسئول آموزش فرودگاه بندرعباس

- خانم بهناز شکری مسئول آموزش فرودگاه اردبیل

- آقای اسماعیل صالحی نصرآبادی مسئول آموزش فرودگاه شهرکرد

- آقای بابک بلورچین مقدم مسئول آموزش فرودگاه گیلان

- آقای رضا قربانی مسئول آموزش فرودگاه بوشهر

- آقای رضا مزگی نژاد مسئول آموزش فرودگاه بیرجند

- آقای جوانشیر نوروزی مسئول آموزش فرودگاه بجنورد

- آقای سعید خجسته مسئول آموزش فرودگاه اهواز

- آقای مهدی اکبری مسئول آموزش فرودگاه ایلام

- آقای جهانبخش یاری مسئول آموزش فرودگاه کرمانشاه

- خانم سهیلا رحیمی مقبلی مسئول آموزش فرودگاه کرمان

- خانم فائزه مهربانی مسئول آموزش فرودگاه همدان

- خانم سمیه هاشمی مسئول آموزش فرودگاه زاهدان

- خانم شهرزاد آذرطوس مسئول آموزش فرودگاه خرم آباد

- آقای امیرحسین بیگله مسئول آموزش فرودگاه یاسوج

- آقای سید امین صالحی مسئول آموزش فرودگاه کیش

- آقای حمیدرضا قاضی مسئول آموزش فرودگاه اراک

- آقای ولی اله میرزایی مسئول آموزش فرودگاه زنجان

- آقای محمد عرب هاشمی مسئول آموزش فرودگاه مشهد