گاه شمار برگزاری دوره های آموزشی گاه شمار برگزاری دوره های آموزشی

گاه شمار برگزاری دوره های آموزشی

عنوان دوره

حوزه شغلی فراگیران

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

توضیحات

مسئولين دفاتر

مسئول دفتر

 سالن همايش هاي ستادي

2016-12-25

مديريت زنجيره تامين

اداره کل تدارکات

 سالن جلسات روابط عمومي

2016-12-24

گزارش نويسي

دفتر مرکزي حراست

 دانشکده

2016-12-06

اخبار ویژه اخبار ویژه

۱۰ بهمن ۱۳۹۵
دومين دوره آموزشي کمک هاي اوليه و فوريت هاي پزشکي توسط اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني برگزار مي گردد.
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
دوره آموزشي کاربرد آمار در امور اداري براي کارکنان اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني برگزار مي گردد.
۲۸ دی ۱۳۹۵
ثبت نام دوره آموزشي زبان انگليسي به صورت الکترونيکي براي کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي آغاز شد.
۲۸ دی ۱۳۹۵
اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني دوره آموزشي کمک هاي اوليه و فوريت هاي پزشکي را براي تمامي کارکنان برگزار مي نمايد.
۱ دی ۱۳۹۵
دستاوردهاي ششمين کارگاه آموزشي روسا و مسئولين آموزش شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران " با محوريت ارزيابي و اثر بخشي برنامه هاي آموزشي "
۲۶ آبان ۱۳۹۵
اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني دوره آموزشي زبان انگليسي عمومي را به صورت الکترونيکي برگزار مي نمايد.
۱ آبان ۱۳۹۵
اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني دوره آموزشي ارتباطات سازماني را با هدف فراگيري روش ها، الگوها و راهکارهاي برقراري ارتباط با واحدهاي سازماني و همکاران براي همکاران حوزه اداري واحدهاي ستادي برگزار مي نمايد.

سامانه های آموزشی سامانه های آموزشی

مطالب خواندنی مطالب خواندنی